top of page
People Walking

Resultat

 • En tydlig arbetsplatsstrategi 
 • Tydligare erbjudande till medarbetare och framtida talanger 
 • Bred och djup behovsförståelse 
 • Underbyggda inriktningsbeslut kring arbetssätt och arbetsplats
 • Utvecklade förmågor & nya goda vanor
 • En begriplig, hanterbar och meningsfull förändringsresa 
 • Stärkt medarbetarskap & ledarskap 
 • Metoder för fortsatt förvaltning och ständig förnyelse

Tjänster

Vi erbjuder​​

 • Omvärldsspaningar kring arbetslivet 
 • Kartläggningar, enkäter och intervjuer för att beskriva framtida behov av arbetssätt och vilka krav det ställer på kultur, teknik, plats
 • Hjälp att söka, välja och etablera lokaler
 • Sammanställningar av beslutsunderlag och rekommendationer 
 • Program för arbetssätt, teknik och lokal
 • Etablering av såväl nya arbetssätt som uppdaterade lokaler 
 • Rådgivning, erfarenhetsdelning och handledning till nyckelpersoner 
 • Processledning och facilitering i utvecklingsarbetet
 • Utbildning för att skapa insikter, incitament och förmågor
 • Stöd i förvaltning av det uppdaterade arbetslivet 

KONTAKTA OSS

 • White LinkedIn Icon
bottom of page